XIN GỌI 0909967647-0908828251 ĐẶT HÀNG

Hộp nhựa

Hộp nhựa
Liệt kê:
Sắp xếp:

Hộp nhựa 2500ml Biozone

* Đặc tính sản phẩm: - Bảo quản thức ăn luôn tươi ngon trong thời gian dài. - Làm bằng nguyên ..

69,000đ Ex Tax: 69,000đ

Hộp nhựa 2600ml Biozone

* Đặc tính sản phẩm: - Bảo quản thức ăn luôn tươi ngon trong thời gian dài. - Làm bằng nguyên ..

75,000đ Ex Tax: 75,000đ

Hộp nhựa 3600ml Biozone

* Đặc tính sản phẩm: - Bảo quản thức ăn luôn tươi ngon trong thời gian dài. - Làm bằng nguyên ..

84,000đ Ex Tax: 84,000đ

Hộp nhựa 440ml Biozone

* Đặc tính sản phẩm: - Bảo quản thức ăn luôn tươi ngon trong thời gian dài. - Làm bằng nguyên ..

34,000đ Ex Tax: 34,000đ

Hộp nhựa 4500ml Biozone

* Đặc tính sản phẩm: - Bảo quản thức ăn luôn tươi ngon trong thời gian dài. - Làm bằng nguyên ..

93,000đ Ex Tax: 93,000đ

Hộp nhựa 6500ml Biozone

* Đặc tính sản phẩm: - Bảo quản thức ăn luôn tươi ngon trong thời gian dài. - Làm bằng nguyên ..

110,000đ Ex Tax: 110,000đ

Hộp nhựa 680ml Biozone

* Đặc tính sản phẩm: - Bảo quản thức ăn luôn tươi ngon trong thời gian dài. - Làm bằng nguyên ..

44,000đ Ex Tax: 44,000đ

Hộp nhựa 7500ml Biozone

* Đặc tính sản phẩm: - Bảo quản thức ăn luôn tươi ngon trong thời gian dài. - Làm bằng nguyên ..

140,000đ Ex Tax: 140,000đ

Hộp nhựa 8700ml Biozone

* Đặc tính sản phẩm: - Bảo quản thức ăn luôn tươi ngon trong thời gian dài. - Làm bằng nguyên ..

127,000đ Ex Tax: 127,000đ

Hộp nhựa 980ml Biozone

* Đặc tính sản phẩm: - Bảo quản thức ăn luôn tươi ngon trong thời gian dài. - Làm bằng nguyên ..

46,000đ Ex Tax: 46,000đ